Formační setkání kněží 5.3.2019

Slovo pro KaTyd o formačním setkání kněží – K10 – 5. 3. 2019

V úterý 5. března 2019 se uskuteční pravidelné formační setkání kněží, vysvěcených od roku 2009. Toto setkání je pro kněze závazné, účastní se ho také mnozí trvalí jáhnové a kandidáti trvalého jáhenství.

Toto setkání má vždy dvě části: začínáme na TFJU, v 9.30 duchovním slovem, které pronáší světící biskup Mons. Pavel Posád. Pak pokračuje přednáška někoho s teologické fakulty. Letos probíráme po jednotlivých kapitolách poslední exhortaci papeže Františka „O povolání ke svatosti.“ Třetí kapitolu přiblíží posluchačům docent Jindřich Šrajer. Téma: Znamení svatosti v dnešním světě.

Po oběde pak následuje druhá část, připravovaná biskupstvím. Pro letošní rok jsme se rozhodli představit účastníkům formace vždy jednu současnou spiritualitu, nebo hnutí. Minule se nádherným způsobem prezentovala Charismatická obnova. Tentokrát by se nám mělo představit Dílo Mariino.

Důležitým prvkem je vzájemné setkání účastníku a výměna zkušeností v každodenní pastoraci. Takto posílení a povzbuzení se vracíme do svých farností.

Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický

Promluva biskupa Pavla Posáda o SDM v Panamě – ČB 2. 2. 2019

V sobotu 2. února 2019 na Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnic se konalo v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích tradiční setkání řeholníku a řeholnic se svými biskupy. Mši svaté předsedal sídelní biskup Vlastimil Kročil a homilii pronesl světící biskup Pavel Posád, který ji věnoval jako očitý svědek Světovému setkání mládeže v Panamě. Promluvil o silné přítomnosti Panny Marie, které bylo setkání věnování, a Božího syna Ježíše Krista. Velkou pozornost věnoval papeži Františkovi a jeho promluvě k 700 tisícům mladých lidí ze 150 zemí světa.

Audiozáznam promluvy:

Vánoční svátky 2018 – farnost Březnice a okolí

O Vánočních svátcích 2018 otec biskup Mons. Pavel Posád zastupoval ve farnosti Březnice a v okolních přifařených farnostech. Sloužil zde řadu bohoslužeb, z nichž  nabízíme několik promluv:

Štědrý den 24. 12. 2018, 14.00 hodin, kostel sv. Václava, Bukovice.

Narození Páně  25. 12. 2018,  9.30 hodin, kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského, Březnice.

Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2018, 9.30 hodin, Březnice.

Sv. Silvestra 31. 12. 2018, 17.00 hodin, kostel sv. Klimenta, Mirovice.

15. výročí biskupského svěcení Mons. Pavla Posáda

Začátkem roku 2019 slaví Mons. Pavel Posád velké výročí. Před 15ti lety byl o vánocích jmenován papežem Janem Pavlem II. 19. litoměřickým biskupem, a poté – 28. února 2004 – proběhlo v Litoměřicích biskupské svěcení.

U příležitosti této velké litoměřické slavnosti byl měsíčník diecéze ZDISLAVA  v březnu 2004 cele věnován této významné události, a samozřejmě také osobě nového litoměřického biskupa. V časopise je i řada fotografií a cenných dokumentů.

Ke stažení (v.pdf): zdislava-04-02

Setkání 12/2018: Úvodní slovo

Každý měsíc celého roku má svůj specifický obsah, krásu a pestrost. Měsíc, do kterého právě vstupujeme, korunuje uplynulý rok a zároveň jím začíná ten nový církevní a liturgický.

„Advent v sobě nese nádherné poselství. Je to vzrušující čekání a příchod Spasitele. „Celé věky čekaly, kdy přijde Pán…“ Vžíváme se do těch mnoha staletí, která byla časem naděje v novou skutečnost, která slibovala pro člověka záchranu od tak závažných realit jako je hřích a z něho pramenící smrt. Kristus přišel a přinesl spásu – což znamená záchranu. To slavíme a radujeme se z toho o Vánocích. Dnes má advent ještě další rozměry. Čekání na druhý Kristův příchod na konci věku, kdy dojde k završení celého stvoření a uskuteční se definitivní podoba Božího království.

Svět kolem nás neumí prožívat advent. V půli října začíná s vánoční reklamou na zboží a ze všech stran k nám doléhá zpěv koled. Když pak přijdou skutečné Vánoce, všechno utichne a lidé unaveni raději jedou na hory nebo někam do teplých krajin. Protože nám uschly kořeny Vánoc – to je advent – neumíme pak prožít ani Vánoce.

Papež Benedikt XVI. kdysi popsal velmi pozoruhodně tento jev. Vysvětluje, proč Evropa neumí slavit křesťanské Vánoce. Říká, že nad Evropou visí temný mrak. Mrak strachu z dítěte! O této skutečnosti nás velice snadno přesvědčí nízká čísla porodního indexu evropských zemí. V naší vlasti připadá na jeden pár průměrně 1,2 dítěte. Já říkávám: „Jedno dítě je málo, ale dvě to už je moc.“ A protože Vánoce jsou oslavou „narození Dítěte“, my se ani nemůžeme radovat a tuto událost slavit.

Stále však věřím, že je zde nová naděje! Že stačí, abychom se vrátili ke kořenům Evropské kultury, a že přijde nové duchovní jaro, jako vždy po zimě přichází. Všem Vám přeji požehnaný advent a radostný zpěv o Vánocích: „Nám, nám narodil se…!“

Mons. Pavel Posád
(Editorial měsíčníku Setkání, Biskupství českobudějovické, prosinec 2018)

ÚVOD

Vítáme vás na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, pomocného biskupa českobudějovického.

Tyto stránky jsou v současné době ve výstavbě, proto jsou některé uvedené texty či funkce pouze zkušební, tzn. s nedostatky. Děkujeme za pochopení.