Formační setkání kněží 5.3.2019

Slovo pro KaTyd o formačním setkání kněží – K10 – 5. 3. 2019

V úterý 5. března 2019 se uskuteční pravidelné formační setkání kněží, vysvěcených od roku 2009. Toto setkání je pro kněze závazné, účastní se ho také mnozí trvalí jáhnové a kandidáti trvalého jáhenství.

Toto setkání má vždy dvě části: začínáme na TFJU, v 9.30 duchovním slovem, které pronáší světící biskup Mons. Pavel Posád. Pak pokračuje přednáška někoho s teologické fakulty. Letos probíráme po jednotlivých kapitolách poslední exhortaci papeže Františka „O povolání ke svatosti.“ Třetí kapitolu přiblíží posluchačům docent Jindřich Šrajer. Téma: Znamení svatosti v dnešním světě.

Po oběde pak následuje druhá část, připravovaná biskupstvím. Pro letošní rok jsme se rozhodli představit účastníkům formace vždy jednu současnou spiritualitu, nebo hnutí. Minule se nádherným způsobem prezentovala Charismatická obnova. Tentokrát by se nám mělo představit Dílo Mariino.

Důležitým prvkem je vzájemné setkání účastníku a výměna zkušeností v každodenní pastoraci. Takto posílení a povzbuzení se vracíme do svých farností.

Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický