Vánoční svátky 2018 – farnost Březnice a okolí

O Vánočních svátcích 2018 otec biskup Mons. Pavel Posád zastupoval ve farnosti Březnice a v okolních přifařených farnostech. Sloužil zde řadu bohoslužeb, z nichž  nabízíme několik promluv:

Štědrý den 24. 12. 2018, 14.00 hodin, kostel sv. Václava, Bukovice.

Narození Páně  25. 12. 2018,  9.30 hodin, kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského, Březnice.

Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2018, 9.30 hodin, Březnice.

Sv. Silvestra 31. 12. 2018, 17.00 hodin, kostel sv. Klimenta, Mirovice.