Promluva ke 110. výročí Gymnázia Mor. Budějovice

V sobotu 2. 10. 2021 proběhla na Gymnáziu a SOŠ Moravské Budějovice slavnost. Škola si připomněla 110. výročí svého založení a zároveň na budově této vzdělávací instituce skončily rozsáhlé rekonstrukce. Součástí oslav byla prohlídka školy, výstavy o historii školy, úspěšných absolventech, úspěších školy a výuce v době koronaviru.

Slavnost zahájila v 8 hodin mše sv. v kostele sv. Jiljí. Mši za současné i minulé pedagogy a studenty sloužil českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád, absolvent tohoto gymnázia. Homilie:

Gymnázium Moravské Budějovice 2.10.2021
Fotografie a video ze 110. výročí založení Gymnázia 

110. výročí Gymnázia Mor. Budějovice
Gymnázium Mor. Budějovice
110. výročí Gymnázia Mor. Budějovice
110. výročí Gymnázia

Slavnost Ježíše Krista Krále – Třeboň 2020

V neděli 22. listopadu 2020, na Slavnost Ježíše Krista Krále se konalo v Třeboni na Masarykově náměstí Veřejné shromáždění se mší svatou (fotografie z neděle)  a modlitbami za uzdravení nemocných a pomoc pro ty, kteří o ně pečují.

Mše svatá se konala u Mariánského sloupu a mši celebroval Mons. Pavel Posád, který k přítomným  promluvil v homilii.

Toto setkání zorganizoval spolek Žít Třeboní a Římskokatolická farnost Třeboň a bude se konat i následující adventní neděle.