Pouť u Panny Marie na Humberku 2019 – fotografie

V neděli 8. září 2019 byla hlavní pouť u Panny Marie na Humberku u Krasonic.  V 9.30 krasoničtí farníci a novoříští premonstráti s opatem M. R. Kosíkem OPraem. šli průvodem z farního kostela s milostným obrazem na Humberk, kde byla poklana a poutní mše svatá. Hl. celebrantem byl biskup Mons. Pavel Posád. V 15.00 hodin následovala mariánská pobožnost, Te Deum a sv. požehnání.

Humberk 2019