Kalendář akcí

Mons. Pavel Posád – Z kalendáře


Únor 2019

 • 2. 2.     setkání řeholníků v katedrále 9.30
 • 3. 2.     8.00 mše sv. v kostele Srdce Páně ČB
 • 4. 2. a 5. 2.   Praha Kunratice – setkání nad synodou o mládeži
 • 6. 2.     biskupství
 • 7. 2.     biskupství
 • 8. 2.     10.00 vizitace – Strakonice – P. Jan Turek
 • 10. 2.  9.00 mše sv. – Trhové Sviny, 10.45 mše sv. – Benešov n. Černou
 • 11. 2.   Praha Řepy – Boromejky – žehnání nemocným
 • 12. 2.   Kněžský den – Štěkeň
 • 13. 2. a 14. 2 – Zasedání sekce pro mládež – Ktiš
 • 15. 2.  biskupství   + vizitace
 • 17. 2.  10.30 mše sv. v katedrále ČB (latinská)
 • 19. 2.  biskupství
 • 20. 2.  biskupství
 • 21. 2.  –  28. 2.  doprovázení poutníků do Svaté Země

Leden 2019

 • 1. 1.  zastupování Chraštice, Březnice a Pohoří
 • 2. 1.  biskupství
 • 3. 1. biskupství, 16.00 žehnání koledníkům v katedrále
 • 4. 1.  biskupství
 • 5. 1.  9.30 Volary – pohřeb P. Jindřich Hybler
 • 6. 1.  koncert Charity ČR  v Brně
 • 8. 1.  formace kněží K 10, 17.00 Tříkrálová sbírka
 • 9. 1.  biskupství
 • 10. 1.  8.00 nemocniční kaplani, 10.30 vdovy,  17.00 formace jáhnů, 14.00 Trhové Sviny pohřeb P.  M. Žalazný
 • 11. 1. biskupství, 19.00 ples matura
 • 12. a 13. 1. příprava na Panamu
 • 14. 1. – 30. 1. Světové setkání mládeže Panama
 • 30. a 31. 1.  Plenární zasedání ČBK 116
  Stav k 1. lednu 2019; možnost změn a doplnění.

Prosinec 2018

 • 1. 12. biskupství – 17.00 mše svatá s žehnáním věnců, přijetí do Katechumenátu
 • 2. 12. 9. 15 mše sv. – Sv. Jan Nepomucký ČB
 • 4. 12. Rada ChČR v Praze  9.30 – 15.00
 • 5. 12. biskupství
 • 6. 12. 10.30 svěcení chleba, 15:00 zasedání kapituly – nešpory a mše sv.
 • 7. 12. biskupství, pohřeb P. Alois Pernička, rekolekce
 • 7. – 9. 12. rekolekce AKS Olomouc
 • 11. 12. formační setkání K 10
 • 12: a 13. 12. biskupství
 • 14. 12. 11.00 –  Lnáře uložení ostatků augustiánů
 • 16. 12 přítomnost v diecézi
 • 18. 12. vikariátní konference – duch. obnova Pelhřimov
 • 19. 12. setkání zaměstnanců biskupství
 • 20. 12. vikariátní konference Jindř. Hradec
 • 21. 12. biskupství
 • 22. 12. biskupství  – návštěvy nemocných  16.15 nešpory  17.00 mše sv. v katedrále
 • 23. – 26. 12.  zastupování ve farnosti Březnice a okolí
 • 27. – 29. 12. nařízená dovolená
 • 30. – 31. 12. zastupování ve farnosti Březnice

Listopad 2018

 • 18. 11. 9.00 Trhové Sviny, mše svatá a biřmování
 • 24. 11. 9.30 České Budějovice, kostel sv. Vojtěcha, setkání kostelníků, varhaníků, sbormistrů, akolytů a lektorů, mše svatá