Poutní zájezd do Svaté země – jaro 2022

Ve dnech 31. března až 7. dubna 2022 pořádá AWER TOUR s.r.o. poutní zájezd do Svaté země s duchovním doprovodem Mons. Pavla Posáda. Jste srdečně zváni.

Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.

Více informací a program na stránkách awertour.cz.

Promluva na Hromnice 2022

Promluva Mons. Pavla Posáda při mši svaté na Svátek Uvedení Páně do chrámu dne 2. února 2022 v katedrále sv. Mikuláše. Tento den je i Světovým dnem zasvěcených osob, a proto se v Českých Budějovicích konalo  diecézní setkání řeholníků a řeholnic se svými oběma biskupy Vlastimilem Kročilem a Pavlem Posádem.

Promluvy Mons. P. Posáda – leden 2022

Promluva 18. 1. 2022 v Novém Rychnově (vizitace):

Promluva 21. 1. v čb kostele sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele:

Promluva 30. 1. v čb kostele sv. Jana Nepomuckého:

Promluva 6. 2. v Bavorově:

 

Promluva ke 110. výročí Gymnázia Mor. Budějovice

V sobotu 2. 10. 2021 proběhla na Gymnáziu a SOŠ Moravské Budějovice slavnost. Škola si připomněla 110. výročí svého založení a zároveň na budově této vzdělávací instituce skončily rozsáhlé rekonstrukce. Součástí oslav byla prohlídka školy, výstavy o historii školy, úspěšných absolventech, úspěších školy a výuce v době koronaviru.

Slavnost zahájila v 8 hodin mše sv. v kostele sv. Jiljí. Mši za současné i minulé pedagogy a studenty sloužil českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád, absolvent tohoto gymnázia. Homilie:

Gymnázium Moravské Budějovice 2.10.2021
Fotografie a video ze 110. výročí založení Gymnázia 

110. výročí Gymnázia Mor. Budějovice
Gymnázium Mor. Budějovice
110. výročí Gymnázia Mor. Budějovice
110. výročí Gymnázia