Promluva ke 110. výročí Gymnázia Mor. Budějovice

V sobotu 2. 10. 2021 proběhla na Gymnáziu a SOŠ Moravské Budějovice slavnost. Škola si připomněla 110. výročí svého založení a zároveň na budově této vzdělávací instituce skončily rozsáhlé rekonstrukce. Součástí oslav byla prohlídka školy, výstavy o historii školy, úspěšných absolventech, úspěších školy a výuce v době koronaviru.

Slavnost zahájila v 8 hodin mše sv. v kostele sv. Jiljí. Mši za současné i minulé pedagogy a studenty sloužil českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád, absolvent tohoto gymnázia. Homilie:

Gymnázium Moravské Budějovice 2.10.2021
Fotografie a video ze 110. výročí založení Gymnázia 

110. výročí Gymnázia Mor. Budějovice
Gymnázium Mor. Budějovice
110. výročí Gymnázia Mor. Budějovice
110. výročí Gymnázia

Poutní mše a svěcení zvonů v Budkově

V neděli 1. srpna 2021 se zúčastní Mons. Pavel Posád slavnosti v rodném Budkově, kde bude u příležitosti svátku sv. Anny hlavním celebrantem poutní mši svaté ve farním kostele sv. Martina a sv. Anny. Slavnostní mši bude předcházet slavnostní svěcení dvou nových zvonů pro kostel.

Program slavnosti:

  • v 9.30 průvod od Obecního úřadu Budkov ke kostelu
  • v 10.00 žehnání zvonů před kostelem
  • v 11.00 poutní mše svatá v kostele
  • požehnání poutníkům

O průběhu této slavnosti, včetně historie vzniku nových zvonů pro budkovskou kostelní věž, se dočtete v Třebíčském deníku.

Einsiedeln, Českomoravská národní pouť 2021 – homílie

Dne 6. června 2021 se ve švýcarském Einsiedelnu (klášter / kloster Einsiedeln)  konala Českomoravská národní pouť. Při letošní pouti bylo pokřtěno několik našich krajanů (4 dospělí a 3 děti), svátost biřmování přijalo 7 krajanů, prvé sv. přijímání 7 krajanů. Hlavním celebrantem poutní mši svaté ve 12.30 byl Otec biskup Pavel Posád a pronesl tuto homilii: