Poutní mše a svěcení zvonů v Budkově

V neděli 1. srpna 2021 se zúčastní Mons. Pavel Posád slavnosti v rodném Budkově, kde bude u příležitosti svátku sv. Anny hlavním celebrantem poutní mši svaté ve farním kostele sv. Martina a sv. Anny. Slavnostní mši bude předcházet slavnostní svěcení dvou nových zvonů pro kostel.

Program slavnosti:

  • v 9.30 průvod od Obecního úřadu Budkov ke kostelu
  • v 10.00 žehnání zvonů před kostelem
  • v 11.00 poutní mše svatá v kostele
  • požehnání poutníkům

O průběhu této slavnosti, včetně historie vzniku nových zvonů pro budkovskou kostelní věž, se dočtete v Třebíčském deníku.

Einsiedeln, Českomoravská národní pouť 2021 – homílie

Dne 6. června 2021 se ve švýcarském Einsiedelnu (klášter / kloster Einsiedeln)  konala Českomoravská národní pouť. Při letošní pouti bylo pokřtěno několik našich krajanů (4 dospělí a 3 děti), svátost biřmování přijalo 7 krajanů, prvé sv. přijímání 7 krajanů. Hlavním celebrantem poutní mši svaté ve 12.30 byl Otec biskup Pavel Posád a pronesl tuto homilii:

 

 

Boží hod velikonoční 2021 v Třeboni – homilie

Na Boží hod velikonoční, v neděli 4. dubna 2021, sloužil otec biskup Pavel Posád v 10.30 hodin mši svatou v Třeboni na Masarykově náměstí. Vzhledem k protiepidemickým opatřením a a omezením počtu lidí v kostele byla tato mše (viz fotografie) na náměstí v rámci veřejného shromáždění. Otec biskup zde pronesl tuto promluvu:

Velikonoční triduum 2021 – homilie v Horní Cerekvi

O Velikonočním třídení 2021 otec biskup Mons. Pavel Posád sloužil bohoslužby a obřady ve farnosti Horní Cerekev. Z těchto dnů nabízíme promluvy:

Zelený čtvrtek 1. 4. 2021, 18.00 hodin:

Velký pátek 2. 4. 2021, 18.00 hodin:

Vigilie, 3. 4. 2021, 20.00 hodin: