Boží hod velikonoční 2021 v Třeboni – homilie

Na Boží hod velikonoční, v neděli 4. dubna 2021, sloužil otec biskup Pavel Posád v 10.30 hodin mši svatou v Třeboni na Masarykově náměstí. Vzhledem k protiepidemickým opatřením a a omezením počtu lidí v kostele byla tato mše (viz fotografie) na náměstí v rámci veřejného shromáždění. Otec biskup zde pronesl tuto promluvu:

Velikonoční triduum 2021 – homilie v Horní Cerekvi

O Velikonočním třídení 2021 otec biskup Mons. Pavel Posád sloužil bohoslužby a obřady ve farnosti Horní Cerekev. Z těchto dnů nabízíme promluvy:

Zelený čtvrtek 1. 4. 2021, 18.00 hodin:

Velký pátek 2. 4. 2021, 18.00 hodin:

Vigilie, 3. 4. 2021, 20.00 hodin:

Mons. Pavel Posád na Boží hod vánoční v Třeboni

V pátek 25. prosince 2020, na slavnost Narození Páně bude otec biskup Pavel Posád v 10.30 hodin sloužit mši svatou v Třeboni na Masarykově náměstí u Mariánského sloupu.
Tato mše svatá bude v rámci řádně ohlášeného veřejného shromáždění, a všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechna vládní protiepidemická nařízení.

Otec Pavel již v Třeboni takto na náměstí jednu mši sloužil, a to v neděli na Slavnosti Ježíše Krista Krále.

Slavnost Ježíše Krista Krále – Třeboň 2020

V neděli 22. listopadu 2020, na Slavnost Ježíše Krista Krále se konalo v Třeboni na Masarykově náměstí Veřejné shromáždění se mší svatou (fotografie z neděle)  a modlitbami za uzdravení nemocných a pomoc pro ty, kteří o ně pečují.

Mše svatá se konala u Mariánského sloupu a mši celebroval Mons. Pavel Posád, který k přítomným  promluvil v homilii.

Toto setkání zorganizoval spolek Žít Třeboní a Římskokatolická farnost Třeboň a bude se konat i následující adventní neděle.