Mons. Pavel Posád na Boží hod vánoční v Třeboni

V pátek 25. prosince 2020, na slavnost Narození Páně bude otec biskup Pavel Posád v 10.30 hodin sloužit mši svatou v Třeboni na Masarykově náměstí u Mariánského sloupu.
Tato mše svatá bude v rámci řádně ohlášeného veřejného shromáždění, a všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechna vládní protiepidemická nařízení.

Otec Pavel již v Třeboni takto na náměstí jednu mši sloužil, a to v neděli na Slavnosti Ježíše Krista Krále.