Promluva biskupa Pavla Posáda o SDM v Panamě – ČB 2. 2. 2019

V sobotu 2. února 2019 na Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnic se konalo v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích tradiční setkání řeholníku a řeholnic se svými biskupy. Mši svaté předsedal sídelní biskup Vlastimil Kročil a homilii pronesl světící biskup Pavel Posád, který ji věnoval jako očitý svědek Světovému setkání mládeže v Panamě. Promluvil o silné přítomnosti Panny Marie, které bylo setkání věnování, a Božího syna Ježíše Krista. Velkou pozornost věnoval papeži Františkovi a jeho promluvě k 700 tisícům mladých lidí ze 150 zemí světa.

Audiozáznam promluvy:

Vánoční svátky 2018 – farnost Březnice a okolí

O Vánočních svátcích 2018 otec biskup Mons. Pavel Posád zastupoval ve farnosti Březnice a v okolních přifařených farnostech. Sloužil zde řadu bohoslužeb, z nichž  nabízíme několik promluv:

Štědrý den 24. 12. 2018, 14.00 hodin, kostel sv. Václava, Bukovice.

Narození Páně  25. 12. 2018,  9.30 hodin, kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského, Březnice.

Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2018, 9.30 hodin, Březnice.

Sv. Silvestra 31. 12. 2018, 17.00 hodin, kostel sv. Klimenta, Mirovice.