Poutní zájezd do Svaté Země – únor 2019

Slovo pro web BCB po návratu ze Svaté země 28. 2. 2019

Ve dnech 21. až 28. února 2019 jsem doprovázel skupinu poutníků z Čech a Moravy do Svaté země s cestovní kanceláří Awertour Zábřeh.

Jak to většinou bývá, když jsme se setkali v Bratislavě na letišti, vzájemně jsme se většinou neznali. Bylo nám naprosto jasné, že nejsme turisté, ale poutníci, kteří se vydali po stopách Pána Ježíše Krista. Často jsme si připomínali, že Ježíš není jenom historická osobnost, ale že je uprostřed nás stále přítomen, jak to přislíbil: „Kde se shromáždí dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Během osmi dní jsme navštívili všechna důležitá místa v životě a působení Ježíše Krista a prvotní církve. Každodenně jsme společně slavili Eucharistii, např. v Betlémě na Poli pastýřů, v Getsemanské zahradě, Na Hoře blahoslavenství nebo v bazilice Božího hrobu.

Velikým důvodem pro hluboce prožitou pouť přispívalo i mimořádně příznivé počasí, které v tomto ročním čase může být chladné a deštivo. Nám pršelo buď v noci, nebo když jsme se přesunovali autobusem na další místo.

Když jsme v příletové hale na letišti v Bratislavě zpívali hlasitě děkovný hymnus: „Bože chválíme Tebe“, což mírně vyděsilo letištní policii, a potom jsme se vzájemně loučili, radost byla nepředstavitelná a nadšení bezbřehé. Prosíme teď jen, aby tato milost nezapadla v zapomnění, ale přinesla pro zúčastněné i jejich rodiny mnohé plody.

Mons. Pavel Posád, biskup, České Budějovice 1. března 2019

Fotografie z poutního zájezdu do Svaté země

Mše svatá u Božího hrobu v Jeruzalémě
Mše svatá u Božího hrobu v Jeruzalémě

Na lodi na Galilejském jezeře
Na lodi na Galilejském jezeře

Pod Olivovou horou v Jeruzalémě
Pod Olivovou horou v Jeruzalémě

Před cestou na horu Tábor
Před cestou na horu Tábor

V chrámě Narození Páně v Betlémě
V chrámě Narození Páně v Betlémě

V Nazaretu před kostelem Zvěstování
V Nazaretu před kostelem Zvěstování
V ulicích Betléma jsme objevili naši vlajku a zazpívali jsme zde hymnu
V ulicích Betléma jsme objevili naši vlajku a zazpívali jsme zde hymnu