Mons. Pavel Posád na Boží hod vánoční v Třeboni

V pátek 25. prosince 2020, na slavnost Narození Páně bude otec biskup Pavel Posád v 10.30 hodin sloužit mši svatou v Třeboni na Masarykově náměstí u Mariánského sloupu.
Tato mše svatá bude v rámci řádně ohlášeného veřejného shromáždění, a všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechna vládní protiepidemická nařízení.

Otec Pavel již v Třeboni takto na náměstí jednu mši sloužil, a to v neděli na Slavnosti Ježíše Krista Krále.

Slavnost Ježíše Krista Krále – Třeboň 2020

V neděli 22. listopadu 2020, na Slavnost Ježíše Krista Krále se konalo v Třeboni na Masarykově náměstí Veřejné shromáždění se mší svatou (fotografie z neděle)  a modlitbami za uzdravení nemocných a pomoc pro ty, kteří o ně pečují.

Mše svatá se konala u Mariánského sloupu a mši celebroval Mons. Pavel Posád, který k přítomným  promluvil v homilii.

Toto setkání zorganizoval spolek Žít Třeboní a Římskokatolická farnost Třeboň a bude se konat i následující adventní neděle.