Kalendář otce biskupa Pavla – archiv

Aktuální měsíc zde

 

Rok 2020

 • 25. 12. – Boží hod vánoční, mše svatá v Třeboni na náměstí u Marinánského sloupu Mše svatá ze Slavnosti Narození Páně (mše v rámci Veřejného shromáždění) – účastníci jsou povinni dodržovat všechna aktuální vládní opatření (10.30)

Listopad 2019

 • 9. 11.      14.00 Sousedovice – Mše svatá
 • 10. 11.    11.00; Albrechtice nad Vltavou, kostel sv. Petra a Pavla – Mše svatá, výročí posvěcení kostela
 • 21. 11.    17.00; Č. B., kostel Obětování P. Marie – zasvěcení diecéze Neposkvrněnému Srdci P. Marie, mše svatá
 •  23. 11.    9.30;  Č. B., kostel sv. Vojtěcha: Setkání varhaníků, kostelníků, akolytů, lektorů a laiků v pastoraci
 • 24. 11.     9.00; Č. B., katedrála sv. Mikuláše – Slavnost Ježíše Krista Krále

Říjen 2019

 • 4. 10.     9.30; Veselí n. L., Domov sv. Františka – poutní mše svatá
 • 6. 10.     9.00; Pelhřimov – udílení křesťanské dospělosti
 • 11. 10.   17.00; Vepice (farnost Kovářov) – mše svatá
 • 13. 10.   10.00; Kájov- poutní mše svatá

Září 2019

 • 1. 9.       11.00; Sušice: Poutní mše svatá „Na Andělíčku“
 • 15. 9.    13.00; Mladá Vožice – Ústějov – kaple P. M. Bolestné: Mše svatá + žehnání zvonu
 • 19. 9.    17.00; Hluboká nad Vltavou – Ohrada: Mše svatá pro myslivce

Srpen 2019

 • 2. 8. Katedrála sv. Mikuláše; 16,15 nešpory, 17.00 mše svatá
 • 4. – 10. 9. Vranov u Brna; exercicie pro kněze

Červenec 2019

 • 4. – 6. 7. Česká biskupská konference
 • 8.- 13. 7. Bavorsko, duchovní doprovázení poutníků
 • od 15. 7. dovolená

Červen 2019

 • 1. 6.   14.00 akolytát v katedrále, 17.00 akolytát Jindř.Hradec
 • 2. 6.    10.00 biřmování Suchdol nad Luž.
 • 3. 6.    večer a 4. 6. setkání kněží roč. °1977
 • 5. 6     biskupství     18.00 biřmovanci Vodňany
 • 6. 6.    biskupství
 • 7. 6.    biskupství
 • 9. 6.    biřmování Lomeček 11.00
 • 11 – 12. 6. Rada ChČR České Budějovice
 • 12. – 13. 6. Setkání sekce mládeže v Praze
 • 14. 6.  dovolená
 • 15. 6.  konvalidace manželství Chraštice
 • 16. 6.  Křemešník
 • 18. 6.  9.30 vikáři a Kněžská rada
 • 19. 6.  biskupství
 • 20. 6.  biskupství + Těla a Krve Páně
 • 21. 6.  vikariátka Mladá Vožice
 • 22. 6.  pouť Prachatice
 • 23. 6.  biřmování Volyně
 • 25. 6.  Kněžský den
 • 26. 6   biskupství
 • 27. 6.  biskupství
 • 28. 6.  biskupství + promoce
 • 29. 6.  svěcení trvalých jáhnů katedrála 10.00
 • 30. 6.  Dírná, Kardašova Řečice, Deštná

Květen 2019

 • 4. 5.       17.00 Sepekov: Májová poutní mše svatá
 • 5. 5.       9.30 Strakonice: mše svatá
 • 12. 5.     10.00 Klokoty: mše sv.; zahájení misií a žehnání misionářům
 • 13. 5.     18.00 Dobrá Voda u Nových Hradů: Fatimský den,mše svatá
 • 16. 5.     10.00 Nepomuk: poutní mše svatá
 • 18. 5.     10.00 Praha, katedrála sv. Víta: Rekviem za kardinála Berana
 • 19. 5.     10.00 Kasejovice: udílení svátosti křesťanské dospělosti

Duben 2019

 • 14. 4.    11.00 Chraštice: Květná neděle – mše svatá
 • 18. 4.      9.30 České Budějovice, katedrála – mše svatá a svěcení olejů
 • 18. 4.    17.00 Mirovice: Zelený čtvrtek – mše svatá
 • 19. 4.     15.00 Mirovice: Velký pátek – Velkopáteční liturgické obřady
 • 20. 4.     19.00 Březnice: Bílá sobota – Velikonoční vigilie
 • 21. 4.       9.30 Březnice: Zmrtvýchvstání Páně – mše svatá

Březen 2019

 • 6. 3.  8.00 České Budějovice, katedrála: Popeleční středa – mše svatá
 • 10. – 20. 3.  Svatá země – Exercicie biskupů

Únor 2019

 • 2. 2.     setkání řeholníků v katedrále 9.30
 • 3. 2.     8.00 mše sv. v kostele Srdce Páně ČB
 • 4. 2. a 5. 2.   Praha Kunratice – setkání nad synodou o mládeži
 • 6. 2.     biskupství
 • 7. 2.     biskupství
 • 8. 2.     10.00 vizitace – Strakonice – P. Jan Turek
 • 10. 2.  9.00 mše sv. – Trhové Sviny, 10.45 mše sv. – Benešov n. Černou
 • 11. 2.   Praha Řepy – Boromejky – žehnání nemocným
 • 12. 2.   Kněžský den – Štěkeň
 • 13. 2. a 14. 2 – Zasedání sekce pro mládež – Ktiš
 • 15. 2.  biskupství   + vizitace
 • 17. 2.  10.30 mše sv. v katedrále ČB (latinská)
 • 19. 2.  biskupství
 • 20. 2.  biskupství
 • 21. 2.  –  28. 2.  doprovázení poutníků do Svaté Země

Leden 2019

 • 1. 1.  zastupování Chraštice, Březnice a Pohoří
 • 2. 1.  biskupství
 • 3. 1. biskupství, 16.00 žehnání koledníkům v katedrále
 • 4. 1.  biskupství
 • 5. 1.  9.30 Volary – pohřeb P. Jindřich Hybler
 • 6. 1.  koncert Charity ČR  v Brně
 • 8. 1.  formace kněží K 10, 17.00 Tříkrálová sbírka
 • 9. 1.  biskupství
 • 10. 1.  8.00 nemocniční kaplani, 10.30 vdovy,  17.00 formace jáhnů, 14.00 Trhové Sviny pohřeb P.  M. Žalazný
 • 11. 1. biskupství, 19.00 ples matura
 • 12. a 13. 1. příprava na Panamu
 • 14. 1. – 30. 1. Světové setkání mládeže Panama
 • 30. a 31. 1.  Plenární zasedání ČBK 116
  Stav k 1. lednu 2019; možnost změn a doplnění.

Prosinec 2018

 • 1. 12. biskupství – 17.00 mše svatá s žehnáním věnců, přijetí do Katechumenátu
 • 2. 12. 9. 15 mše sv. – Sv. Jan Nepomucký ČB
 • 4. 12. Rada ChČR v Praze  9.30 – 15.00
 • 5. 12. biskupství
 • 6. 12. 10.30 svěcení chleba, 15:00 zasedání kapituly – nešpory a mše sv.
 • 7. 12. biskupství, pohřeb P. Alois Pernička, rekolekce
 • 7. – 9. 12. rekolekce AKS Olomouc
 • 11. 12. formační setkání K 10
 • 12: a 13. 12. biskupství
 • 14. 12. 11.00 –  Lnáře uložení ostatků augustiánů
 • 16. 12 přítomnost v diecézi
 • 18. 12. vikariátní konference – duch. obnova Pelhřimov
 • 19. 12. setkání zaměstnanců biskupství
 • 20. 12. vikariátní konference Jindř. Hradec
 • 21. 12. biskupství
 • 22. 12. biskupství  – návštěvy nemocných  16.15 nešpory  17.00 mše sv. v katedrále
 • 23. – 26. 12.  zastupování ve farnosti Březnice a okolí
 • 27. – 29. 12. nařízená dovolená
 • 30. – 31. 12. zastupování ve farnosti Březnice

Listopad 2018

 • 18. 11. 9.00 Trhové Sviny, mše svatá a biřmování
 • 24. 11. 9.30 České Budějovice, kostel sv. Vojtěcha, setkání kostelníků, varhaníků, sbormistrů, akolytů a lektorů, mše svatá