Velikonoční triduum 2019 – Březnice, Mirovice

O Velikonočním třídení 2019 otec biskup Mons. Pavel Posád zastupoval ve farnosti Březnice a Mirovice. Z těchto dnů nabízíme promluvy:

Zelený čtvrtek 18. 4. 2019, 17.00 hodin, kostel sv. Klimenta, Mirovice.

Velký pátek 19. 4. 2019, 15.00, kostel sv. Klimenta, Mirovice.

Vigilie, 20. 4. 2019, 19.00,  kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského, Březnice.